“Hoe kan crowdsourcing democratie in Europa bevorderen?”

Het uitgangspunt van het EUCROWD project is om door nationale ervaringen te bundelen tot een beleidsvoorstel te komen voor de Europese commissie over de formulering en mogelijke ontwikkeling van een e-participatie tool op Europees niveau. De leidende vraag is hoe crowdsourcing tools kunnen bijdragen aan het tot stand brengen van een meer democratisch Europese Unie.

Voorgaande initiatieven, zoals ‘European Citizens’ Initiative’, ‘Online EU Public Consultations’, and ‘Petitions to the European Parliament’ hebben niet de gewenste impact gehad om burgers meer te laten participeren in Europees beleid. Ontwikkelingen in Europa wijzen zelfs op een groeiend gevoel van een democratisch gebrek bij burgers. Burgers grijpen iedere gelegenheid aan om hun onvrede ten aanzien van de EU tot uiting te brengen. Referenda zoals in Ierland en Nederland, de groeiende populariteit van populistische partijen die anti-EU zijn en het Brexit-referenda zijn voorbeelden van een groeiende kloof tussen burgers en Europese besluitvormingsprocessen.

Crowdsourcing kan dienen als een hulpmiddel omdat het mensen in staat stelt om op constructieve wijze deel te nemen aan een debat. Het crowdsourcen van beleid nodigt burgers uit om voorstellen in te dienen, prioriteiten te stellen en op een transparante manier deel uit te maken van het besluitvormingsproces. Door op de digitale componenten van crowdsourcing te focussen kan er voorbijgegaan worden aan participatie als slechts ruggespraak en dialoog.

Netwerk Democratie is in Nederland al langer actief in het stimuleren van digitale democratie door het ontwikkelen van digitale tools zoals Voorjebuurt, Transparant Nederland en Volgdewet. Ook op Europees vlak werkt Netwerk Democratie samen met partners van het D-CENT (Decentralised Citizens Engagement Technologies) project. In het EUCROWD project kan Netwerk Democratie opgedane ervaring en kennis op het gebied van digitale democratie delen en verschillende netwerken van voorlopers aan elkaar knopen.

Doelstellingen

Het EUCROWD project heeft als doel om meer kansen te creëren om bij te dragen aan Europese beleidsvormingsproces en bestaande barrières voor participatie weg te nemen die leiden tot exclusie en het gevoel van democratisch tekort in de EU. Tegelijkertijd bouwt het project hiermee aan een netwerk van stakeholders en innovators die crowdsourcing promoten als een innovatieve deliberatieve methode van e-participatie. Om dit tot stand te brengen werkt EUCROWD volgens vier doelstellingen:

Doelstelling 1: Het organiseren van 7 nationale werksessies in Ljubljana, Parijs, London, Amsterdam, Riga, Athene, Helsinki en een afsluitende conferentie in Brussel waarin de volgende doelen worden nagestreefd:

  • Het in kaart brengen van sociale, technologische en politieke kennis en uitdagingen van crowdsourcing voor politiek en beleidsvoering
  • Reflecteren op ervaringen met e-participatie op nationaal niveau door het presenteren van case studies en geleerde lessen
  • Brainstormen over de opzet van een crowdsourcing pilot op EU level
  • Reflecteren op het meest geschikte beleid om te crowdsourcen op EU level en de meest bruikbare e-participatie tools gebaseerd op nationale ervaringen
  • Het identificeren, in kaart brengen en verbinden van voorlopers, ondersteuners en promotors van crowdsourcing als een e-participatie methode

Doelstelling 2: Primaire en secondaire bronnen over crowdsourcing verzamelen in een online repository (Knowledge Centre on Digital Democracy). Dit platform zal dienen om best practices, kennis en richtlijnen in crowdsourcing aan te reiken op zowel nationaal als Europees level.

Doelstelling 3: Het formuleren van beleidsaanbevelingen voor een Europees crowdsourcing pilot gebaseerd op de conclusies van de conferenties en de onderzoek bevindingen gericht op het stimuleren van Europees burgerschap en het bevorderen van burger participatie in het debat over de toekomst van Europa. Dit document zal op de afsluitende conferentie in Brussel worden gepresenteerd en besproken met relevante Europese beleidsmakers en stakeholders.

Doelstelling 4: Het opbouwen van een community van NGO’s, ontwerpers, supporters en burgers in het veld van crowdsourcing die zich inzetten voor digitale democratie en geïnteresseerd zijn om een EU level crowdsourcing initiatief te ondersteunen.

Nederlandse bijeenkomst in maart

Op 14 en 15 maart 2017, in twee aansluitende programma’s, organiseerde Netwerk Democratie de Nederlandse EUCROWD werksessie in Amsterdam, bij Pakhuis de Zwijger. Tijdens deze bijeenkomsten, bestaande uit debatsessies en workshops, onderzochten we samen met nationale en internationale gasten in hoeverre open source tools kunnen worden ingezet om tot een nieuwe politieke infrastructuur te komen, zowel op nationaal als Europees niveau.
Meer informatie over beide bijeenkomsten via de volgende links (in EN):
NetDem EUCROWD bijeenkomst 1: 14 maart, 19:30 – 21:30: Who’s Afraid of the People?
NetDem EUCROWD bijeenkomst 2: 15 maart, 12:00 – 16:00: Crowdsourcing a new European democracy

Partners

Inštitut za elektronsko participacijo (INePA) uit Slovenië
European Citizen Action Service (ECAS) uit België
Science For You (SiFY) uit Griekenland
ManaBalss.lv uit Letland
Open Ministry uit Finland
Démocratie Ouverte uit Frankrijk
The Democratic Society uit Groot Brittannië

Het EUCROWD project wordt gefinancierd met behulp van het Europe for Citizens progamme 2016 van de Europese Unie onder de actiegroep ‘Democratic engagement and civic participation’ en de subgroep ‘Civil society projects’.

Wil je meer weten over het EUCROWD project en de rol van Netwerk Democratie neem dan contact op met Yvette Jeuken (yvette@netdem.nl) of Anne de Zeeuw (anne@netdem.nl)