New Democracy #33: Van wie is de de MRA?


Hoe zorgen we voor een democratische Metropoolregio Amsterdam (MRA)?

De Metropoolregio Amsterdam – een samenwerkingsverband tussen twee provincies, 33 gemeenten en de Vervoerregio Amsterdam – verandert. Zo kruipt Amsterdam steeds dichter tegen Zaandam aan en groeit Almere richting Diemen en Weesp, waarvan de laatste zelfs al ambtelijk is gefuseerd met de hoofdstad. Wat betekenen deze ontwikkelingen voor de toekomst van het bestuur van de MRA? Wie bepaalt wat er in de regio, momenteel al één van de vijf economisch sterkste regio’s in Europa, gebeurt? En hoe democratisch is deze besluitvorming eigenlijk? Is het tijd voor een officiële stadsprovincie met gekozen vertegenwoordigers of is de legitimiteit anders te waarborgen? Met inwoners en bestuurders uit de regio bespreken we de democratische legitimiteit van de MRA.

Rijk van Ark is sinds 2016 directeur van de Metropool Regio Amsterdam waar hij onder andere verantwoordelijk is voor het bestuur omtrent de samenwerking binnen de Amsterdamse Metropool. Hoe kijkt hij naar de democratische legitimiteit van de MRA en hoe kan deze anders ingericht worden?
Annelies van der Stoep werkt als strategisch adviseur van de Amsterdam Economic Board samen met bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden aan vijf grootstedelijke uitdagingen voor de Metropool van de toekomst: circulaire economie, gezondheid, mobiliteit, digitale verbindingen en banen van de toekomst. Hoe wordt volgens haar samengewerkt binnen de MRA. Wat zijn volgens haar de uitdagingen?
Ruud Grondel was bijna dertig jaar bestuurder namens GroenLinks in achtereenvolgens stadsdeel Westerpark, Amsterdam, Haarlem en Diemen. Wat is hem in die jaren opgevallen met betrekking tot samenwerking in de regio?
Rogier de la Rive Box is oprichter van de Weesper Vereniging en zet zich in voor vernieuwing van de lokale democratie in Weesp. Samen met andere betrokkenen heeft hij een nieuwe vorm van representatieve democratie opgezet na aanleiding van de ambtelijke fusie met Amsterdam. Hoe ziet dat eruit? Welke lessen kunnen worden meegenomen op MRA niveau?
Geerten Waling is historicus en publicist aan de Universiteit Leiden. Hij doet onder andere onderzoek naar politieke legitimiteit en schreef verschillende boeken waaronder ‘Gemeente in de Genen‘ waarin hij samen met Wim Voermans beschrijft hoe de lokale democratie onder druk staat door schaalvergrotingen, decentralisering en schurende verhoudingen tussen gemeenteraadsleden en bestuurders.,
Wim Salis is fotograaf. Hij deed verschillende klussen voor de Metropool Regio Amsterdam en schreef in Het Parool een opiniestuk waarin hij pleit voor het afschaffen van de MRA en het invoeren van een Stadsprovincie Amsterdam.

Aanmelden via: https://dezwijger.nl/programma/van-wie-is-de-mra

Evenement gegevens

Event details


Event Details

  • Date:
  • Adres:


    Address: