New Democracy #30: Co-creatie in de stad


Wat kan Amsterdam leren van co-creatieprocessen in andere steden?

De volgende editie in de New Democracy programmareeks vindt plaats in de opmaat naar het stadsfestival We Make the City, dat van 20 t/m 24 juni plaatsvindt in de Metropoolregio Amsterdam. We Make the City wil het stadsleven samen vieren, maar ook belangrijke stedelijke vraagstukken aansnijden.  Hoe maken we steden beter? Hoe maken we betere steden? In New Democracy #30 gaan we in op verschillende co-creatieprojecten in Nederland.

Baas in eigen buurt
Inwoners nemen steeds vaker het initiatief om hun eigen wijk of buurt te verbeteren. Dit gaat gepaard met een oproep om op politiek niveau mee te beslissen over de toekomst van de stad. Hoe kunnen gemeentes bewoners betrekken bij de besluitvorming over stedelijke vraagstukken? Ook in Amsterdam zijn verschillende initiatieven gericht op co-creatie in de buurt gestart. De stad kan echter nog veel leren van andere steden in Nederland. Welke projecten zijn er in Nederland? Hoe kunnen deze worden versterkt? Welke rol speelt de gemeente en hoe organiseert die een succesvolle voedingsbodem voor co-creatieprocessen? Samen met gemeenten en initiatieven uit het hele land gaan we in gesprek over co-creatie in de stad.

Twee vraagstellingen vormen de kern van het programma:
1. Versterken van participatieprojecten en -experimenten in de stad
Met de groei van co-creatieprojecten in de stad ontstaan nieuwe uitdagingen. Hoe voorkom je dat werkwijzen vervliegen doordat er niet genoeg uitwisseling of coördinatie heeft plaatsgevonden? Welke tools zijn hier al voor ontwikkeld? Hoe kunnen de verschillende projecten en experimenten op elkaar in werken?

2. Vanuit de gemeente besluitvorming bij burgers leggen
De afgelopen jaren is gebleken dat het voor steden en gemeenten spannend is om besluitvorming daadwerkelijk bij burgers te leggen. Er zijn echter wel degelijk ambtenaren die het hebben aangedurfd en steeds meer verantwoordelijkheid bij de burger leggen. Hoe hebben de verschillende steden/gemeenten hun eigen organisatie getransformeerd om een succesvolle voedingsbodem te creëren voor co-creatie processen? Welke skills hebben ambtenaren nodig om het gemeentelijk apparaat zo ver te brengen? Hoe zorg je voor een organisatie die bestand is voor de toekomst?

SPREKERS
May-Britt Jansen 
– Programmamanager Gemeente Amsterdam, Stadsdeel West
Masja Ottenheim 
– Initiator Broedplaats DOOR
Nephtis Brandsma –
 Coöperatieve Wijkraad Groningen
Anja van den Dolder – Wethouder gemeente Hellendoorn
Karin Zomer – Griffier gemeente Hellendoorn

En, zoals altijd, moderator Natasja van den Berg.

Meer info:
Locatie: Pakhuis de Zwijger, Piet Heinkade 179, Amsterdam
Tijd: 20:00
Toegang: gratis, aanmelden via website Pakhuis de Zwijger.

Dit programma is ontwikkeld in samenwerking met de Gemeente Amsterdam en Pakhuis de Zwijger.

>> Bekijk de video opname: https://www.youtube.com/watch?v=E3a6yNAKBtI

 

Evenement gegevens

Event details


Event Details