Gemeentebijeenkomst Your Priorities


De Nederlandse versie van de Your Priorities tool staat sinds kort online, beschikbaar voor gemeentes en overheden die willen experimenteren met digitale burgerparticipatie. Maar hoe kun je zo’n tool het beste inzetten, en voor welke doeleneinden? Voor gemeenten die meer inzicht willen krijgen in deze tool, organiseren Netwerk Democratie, de Pilotstarter van VNG/KING, het Ministerie van Binnenlandse Zaken en de Waag een praktische bijeenkomst in Utrecht, op donderdag 8 juni van 13:00 – 17:00 uur. Het doel is om na de bijeenkomst een handelingsperspectief te hebben om met de tool resultaat te kunnen boeken.

We zullen dieper ingaan op de belangrijkste vraagstukken, zoals:

  • Hoe creëer je interne en bestuurlijke inbedding van een agenda setting tool?
  • Voor wat voor vraagstukken is zo’n tool geschikt en hoe ga je met verwachte en onverwachte input om?
  • Waar moet je aan denken bij het inrichten van de communicatie rondom de tool?
  • Hoe past de tool binnen de bestaande organisatie?

De doelgroep van de bijeenkomst zijn uitvoerders bij gemeenten op operationeel beleidsniveau. Je kunt je voor deze bijeenkomst aanmelden via het aanmeldformulier op de website van Pilotstarter. Meer informatie op de website van VNG Pilotstarter.

Evenement gegevens

Event details


Event Details

  • Date:
  • Adres:


    Address: