Dag van de Lokale Democratie


Netwerk Democratie lanceert open source participatie tools

De Dag van de Lokale Democratie (17 november) is een dag vol inspirerende voorbeelden en praktische handvatten voor volksvertegenwoordigers, bestuurders, actieve inwoners en professionals die samen aan een betere democratie willen werken in hun gemeenten. Netwerk Democratie nodigde Francesca Bria, de Chief Technology en Digital Innovation Officer van gemeente Barcelona, uit voor een keynote lezing. Ook zal Netwerk Democratie samen met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Waag Society de broncode van drie participatie tools beschikbaar stellen via open source, en een handreiking Digitale Democratie lanceren.

Hoe bereik je afzijdige inwoners en betrek je hen weer bij het lokale democratische proces? Hoe kan je mensen enthousiasmeren om zelf regie te nemen over hun directe leefomgeving? Hoe werkt een burgerbegroting en wat kun je ermee? Hoe maak je mensen enthousiast voor het politieke ambt? En hoe kan je open data inzetten bij een betere controle van het gemeentebestuur? Koplopers uit binnen- en buitenland delen successen en ervaringen uit recente praktijkvoorbeelden van democratische vernieuwing, zoals burgertoppen en innovatie- en datalabs. Topwetenschappers presenteren de laatste inzichten uit hun onderzoeken, en in speeddatesessies beantwoorden experts en collega-bestuurders prangende vragen.

Special guest: Francesca Bria
Netwerk Democratie nodigde Francesca Bria, de Chief Technology en Digital Innovation Officer van gemeente Barcelona, uit voor een keynote lezing. Al meer dan 15 jaar adviseert Bria overheden en organisaties op het gebied van technologie en innovatiebeleid. Haar lezing zal ingaan op het innoveren van de lokale democratie.
Op diezelfde dag lanceert Netwerk Democratie bovendien, in samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Waag Society, drie open source participatie tools, afkomstig uit of geïnspireerd op het Europese D-CENT project. Francesca Bria was de trekker van dit project, waarin kennis en tools voor directe democratie en economische empowerment werden verzameld en beschikbaar gesteld. Vele overheden en organisaties hebben inmiddels van deze tools gebruik gemaakt. Op 17 november zullen we met Bria verder ingaan op de ontwikkeling en het gebruik van digitale technologie ter bevordering van  de democratie.

Dit evenement is een initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de Democratic Challenge en de beroepsverenigingen van burgemeesters, raadsleden, wethouders, griffiers en gemeentesecretarissen.

Klik hier voor meer informatie.

Evenement gegevens

Event details


Event Details

  • Date:
  • Adres:


    Address: