Monday - December 12, 2016 December 12, 2016

Vragenvuur

Blog #2: Amsterdammers stellen vragen aan de politiek


Vragenvuur, een burgerjournalistiek initiatief van Anne Graumans, aangesloten bij de Democratic Challenge

Vragenvuur is een aantal jaren geleden opgericht door een groepje mensen die zich bezighielden met de lokale politiek en hier een TV programma over wilde maken. De initiatiefnemers zijn hiermee begonnen, niet vanuit een politieke motivatie, maar omdat ze het een ontzettend leuk idee vonden. Vragenvuur is heel eenduidig in de opzet. In hun eigen woorden: “Vragenvuur is een programma waarin Amsterdammers vragen stellen aan de politiek”.[1] De afgelopen periode zijn er geen nieuwe uitzendingen geweest, maar recentelijk heeft Anne Graumans, een van de initiatiefnemers, zich met dit initiatief aangesloten bij de Democratic Challenge. Haar plan is om dit initiatief opnieuw op te pakken in de een andere vorm, als radioprogramma.

Een item van het TV programma vragenvuur is zo opgezet dat een Amsterdammer een vraag stelt aan de politiek. Deze vraag kan over allerlei onderwerpen gaan die aan de lokale politiek geadresseerd kunnen worden. Uiteenlopend van hondenpoep op de straat tot boetes voor het slapen in een park. De makers laten vervolgens een gemeenteraadslid of een stadsdeelcommissielid (tegenwoordig bestuurscommissie) antwoord geven op de vraag. Het programma sloeg erg goed aan en werd door veel Amsterdammers bekeken. Een belangrijke reden hiervoor was waarschijnlijk dat de makers het programma met veel plezier maakten en over een goed netwerk beschikten waardoor ze de juiste mensen konden interviewen om antwoord te geven op vragen. Het programma was niet opgezet met de intentie om de politiek te duiden of te controleren. Hierdoor was het toegankelijk en had het een vrolijke noot. Daarnaast waren de makers in staat om items eruit te pikken die dicht bij de belevingswereld van Amsterdammers lagen, waardoor het programma een grote groep mensen aansprak. Met enige regelmaat werd een item opgepakt door lokale media zoals At5 of Dichtbij.nl.[2] Een enkele keer hebben stadsdeelcommissieleden en/of raadsleden vragen gesteld in de raadsvergadering op basis van een onderwerp wat in een vragenvuur-item behandeld werd.

Vragenvuur werd door een kleine groep actieve vrijwilligers uitgevoerd. De makers betaalden een kleine bijdrage aan de publieke omroep Amsterdam voor de zendtijd. Vragenvuur heeft nooit een subsidie ontvangen, de vrijwilligers betaalden zelf deze, en andere, kosten. Interessant detail is dat Anne Graumans dankzij vragenvuur gevraagd werd voor verschillende freelance opdrachten. Daarmee werd de inzet indirect beloond.

Het programma is gestopt omdat de makers het te druk kregen met andere werkzaamheden. Anne Graumans vond het echter zo leuk om aan vragenvuur te werken dat ze het weer op wil pakken. Hiervoor is ze in gesprek met verschillende lokale media om te kijken met wie ze wil gaan samenwerken. Daarnaast is ze ook op zoek naar een (beperkte) financiering voor het initiatief. Een klein budget om de vrijwilligers die ze erbij betrekt een kleine onkostenvergoeding te kunnen geven.

Ondanks de eenvoudige opzet en de intentie om vooral een ‘leuk’ programma te maken, heeft vragenvuur wel degelijk een politieke lading. Enerzijds werkt vragenvuur agenderend. Doordat een Amsterdammer een vraag stelt over een issue waar bewoners in hun lokale gemeenschap tegenaan lopen, komen deze issues vanuit de samenleving bij de politiek terecht. In sommige gevallen blijft de reactie vanuit de lokale politiek beperkt tot een beantwoording van de betreffende vraag. In andere gevallen wordt een gevoelige snaar geraakt en wordt de vraag ook geagendeerd in de raadsvergadering.

Anderzijds is vragenvuur ook te zien als een ‘gesprek’ tussen de politiek en de lokale samenleving. Het is uiteraard niet een heel diepgaand gesprek, maar vragenvuur brengt interactie tussen Amsterdammers en lokale politici dichtbij en zichtbaar voor een breed publiek. Precies hierin ligt de kracht van vragenvuur. Het programma laat zien dat lokale politici bereikbaar en aanspreekbaar zijn.

 

Dit blog is gebaseerd op van een interview met Anne Graumans, en aanvullende bronnen.

 

http://vragenvuur-amsterdam.nl/

https://twitter.com/vragenvuurams

http://www.dichtbij.nl/amsterdam-centrum/regionaal-nieuws/artikel/3616815/vragenvuur-wat-zijn-de-resultaten-van-de-aanpak-van-de-wallen.aspx

[1] Zie: http://vragenvuur-amsterdam.nl/

[2] Zie bijvoorbeeld: http://www.dichtbij.nl/amsterdam-centrum/regionaal-nieuws/artikel/3616815/vragenvuur-wat-zijn-de-resultaten-van-de-aanpak-van-de-wallen.aspx