Tuesday - December 17, 2019 December 17, 2019

Digitale Democratie in de praktijk

Een gids voor lokale overheden over het succesvol implementeren van digitale participatie-instrumenten


Deze tweede Handreiking Digitale Democratie is tot stand gekomen in de context van de ‘Proeftuin Digitale Democratie’. Het doel van de proeftuin Digitale Democratie is het creëren van een grotere betrokkenheid van inwoners bij lokaal beleid met het gebruik van digitale participatie-instrumenten. Vanuit het samenwerkingsprogramma ‘Democratie in Actie’ is binnen de proeftuin door een groep gemeenten ervaring opgedaan met nieuwe manieren om inwoners te betrekken en mee te laten doen.

In november 2017 schreef Netwerk Democratie de Handreiking Digitale Democratie waarin een introductie wordt gegeven op het gebruik maken van digitale democratie. De huidige gids is een opvolger op deze handreiking en duikt de praktijk in van het implementeren van online participatie. De nieuwe handreiking is hiermee een aanvulling op de toolkit die binnen de Proeftuin is ontwikkeld om gemeenten te helpen om digitale participatie in te zetten en is opgesteld aan de hand van de vraagstukken die door gemeenten zijn voorgedragen.

Zie www.lokale-democratie.nl voor de toolkit en ga direct in gesprek met andere gemeenten!

Download de PDF