Tuesday - February 15, 2022 February 15, 2022

Conferentie over de toekomst van Europa: Datathon


De Europese Commissie organiseert een Datathon rondom de Conferentie over de toekomst van Europa (CoTE). De Datathon is een wedstrijd voor datamining. Tijdens CoTE hebben veel Europese burgers hun ideeën en aanbevelingen gedeeld op een digitale platform. Het doel van de wedstrijd is de analyse van de open gegevensset die daaruit is ontstaan te bevorderen. De gewenste uitkomst is om nog meer inzichten te halen uit de publieke bijdragen die burgers aan het digitale platform hebben verstrekt. De COFE Datathon gaat op 1 maart 2022 van start met een online kick-off evenement en loopt tot en met 20 maart 2022. Op 30 maart 2022 vindt er een slotevenement plaats, met een pitchsessie waar elk team 3 minuten heeft om zijn aanpak en belangrijkste bevindingen toe te lichten, en een prijsuitreiking.

Wat is de Conferentie over de toekomst van Europa?

CoTE nodigt burgers uit alle EU-lidstaten uit om mee te praten over de uitdagingen en prioriteiten van de EU. Naast fysieke bijeenkomsten maakt ook het digitale platform een belangrijk onderdeel uit van CoTE. Hierop kan iedereen ideeën delen en daarover met elkaar in gesprek gaan. Het Europees Parlement, de Raad en de Europese Commissie hebben toegezegd aan de slag te gaan met de gedane aanbevelingen. Om uitwisseling tussen verschillende taalgebieden mogelijk te maken, worden alle teksten op het platform vertaald door eTranslation, een vertaalmachine van de Europese Commissie. De bijdragen op het platform worden bij elkaar gebracht en vinden hun neerslag in verslagen. Deze verslagen worden door mensen gemaakt. Met de Datathon wordt gezocht naar manieren om de inbreng van burgers ook op andere manieren te ontsluiten.

Wie kan deelnemen?

De COFE Datathon is een wedstrijd waaraan elk team uit heel Europa kan deelnemen en dat bestaat uit minimaal twee en maximaal vijf leden. Teams kunnen bestaan uit particulieren van particuliere ondernemingen, universiteiten, onderzoeksinstellingen, overheidsinstanties, verenigingen enz. De wedstrijd staat niet open voor personeel van de Europese instellingen, agentschappen, organen, partnerorganisaties of externe contractanten. Meer informatie en de mogelijkheid tot inschrijven zijn te vinden op de website van CotE.

Beeld: Campagnemateriaal voor de Conferentie voor de toekomst van Europa.