Wachten op de volgende crisis?


Toezicht en de financiële markt

In samenwerking met Netwerk Democratie organiseren de studenten van de Amsterdam University College in de hele maand mei een reeks evenementen in de New Democracy Dome. De studenten volgen een Global Politics vak over Global Civil Society dus verwacht workshops, panels, discussies en meer over internationale en sociale problemen.

De financiële markt en haar toezichthouder: een discussie over de huidige stand van zaken, haar problemen en toekomstige verbeteringen met econoom en voormalig ambtenaar van economische zaken Sweder van Wijnbergen.

De financiële crisis van 2007/2008 lijkt te zijn geweken. De Autoriteit Financiële Markten (AFM), de Nederlandse gedragstoezichthouder op de financiële markten, is de taak gegeven om complexe financiële producten, deregulatie en wangedrag voorgoed de wereld uit te helpen en de kans op een nieuwe catastrofe te minimaliseren.

Maar wie houdt er eigenlijk toezicht op de financiële markt? Wat is er veranderd sinds de crisis van 2008? En wie en hoe wordt er gestraft voor grote problemen zoals woekerpolissen en derivaten?

In dialoog met Sweder van Wijnbergen zal gesproken worden over de huidige stand van zaken omtrent financiele controle. Is de AFM in staat om druk uit te oefenen op de financiele markt? Van Wijnbergen zal kritische vragen beantwoorden op het gebied van financiële regulatie en controle in Nederland.

Hoewel dit onderwerp vaak ingewikkeld lijkt, willen wij dit graag op een toegankelijke manier bespreekbaar maken. Toezicht op de financiële markten bepaalt de algehele gezondheid van de Nederlandse economie, en is het dus voor ieder van belang.

Wij nodigen jullie uit voor dit ‘live interview’ met Sweder van Wijnbergen, en deelname aan een discussie over de financiële markt en haar toezichthouder.

Evenement gegevens

Event details


Event Details