Symposium: Smart Society Meets Design


Er vindt veel innovatie plaats op het gebied van technologie en data, ook binnen overheden. Maar worden hier wel de juiste design-vragen gesteld die publieke waarden centraal stellen? Tijdens de Dutch Design Week 2018 in Eindhoven organiseert Netwerk Democratie samen met VNG een programma over technologische innovaties, en de ethische kant van slimme technologiegebruik door overheden. De bijeenkomst wordt geopend door Europarlementariër Marietje Schaake, die een belangrijke rol speelt in de Digitale Agenda voor Europa. Ook is ze een groot voorvechter van digitale rechten.

Na een inspirerende opening worden deelnemers aan het minisymposium uitgenodigd om met verschillende experts verder te praten over de randvoorwaarden voor een succesvolle digitale overheid, het ethisch perspectief en het vervolg op de Nationale Smart Society Strategie. Na de lunch is er een optioneel bezoek aan de Dutch Design Week.

Programma:
9.00 – 9.30: Inloop met koffie en thee

9.30 – 10.45: Plenaire opening
– Europarlementariër Marietje Schaake legt de verbinding tussen Europese ontwikkelingen en de dagelijkse praktijk en uitdagingen voor gemeentebestuurders.
– Panelgesprek met Ger Baron (CTO van de gemeente Amsterdam), Saskia Bruines (Wethouder gemeente Den Haag en portefeuillehouder Smart Society binnen G5), John Jorritsma (Burgemeester gemeente Eindhoven) en Marietje Schaake.

11.00 – 12.15: Spoor A – bestuurlijke en organisatorische randvoorwaarden voor een datagedreven gemeente
– Hans Nouwens, (initiatiefnemer van het Nationaal Smart Cities Living Lab). Over de uitdagingen voor bestuurders om Smart City-oplossingen in de praktijk toe te passen. En hoe we daar concreet handen en voeten aan kunnen geven. Bijvoorbeeld bij het inzetten van sensordata in een stad.
Panelgesprek met Roeland van der Gugten (Dordrecht), Gooitske Marsman (gemeente Helmond) Hans Nouwens en Chris vast

11.00 – 12.15: Spoor B – Verantwoordelijke data-innovatie
– Jochem de Groot (Microsoft). Hoe kunnen we samen met overheden tot een gedragscode komen voor verantwoordelijke data-innovatie in het publieke domein?
– Valerie Frissen (Directeur SIDN Fonds/hoogleraar EUR/ict & social change). Welke handvatten zien we hiervoor vanuit het werkveld van Responsible AI? (onder voorbehoud)
– Panelgesprek met onder meer Ger Baron (CTO Amsterdam) en John Jorritsma (burgemeester Eindhoven)

11.00 – 12.15: Spoor C – Vervolg Smart Society agenda
– Bram Reinders over het vervolg op Nationale Smart City Strategie
– Panelgesprek met Saskia Bruines (wethouder gemeente Den Haag), Nathan Ducastel (VNG),
– Margot van der Linden (ICTU) en Bram Reinders (Global Smart City & Community Coalition)

12.15 – 14.00: Lunch
Tijdens de lunch geeft City-design Specialist Vera Windhagen een presentatie over (data) innovatie en stadsontwerp in Eindhoven (onder voorbehoud). Daarnaast worden de drie prototypes van de ideeëncompetitie gepresenteerd.

Locatie:
Microlab op Strijp-S, Eindhoven

Aanmelden:
Voor meer informatie en om u aan te melden voor het symposium, zie de website van VNG.

Diezelfde avond spreekt Marietje Schaake ook in Amsterdam, als onderdeel van onze 32e editie van New Democracy in Pakhuis De Zwijger – meer informatie hier.

Evenement gegevens

Event details


Event Details

  • Date:
  • Adres:


    Address: