Startbijeenkomst Maak de Wet


Open lancering van Maak de Wet

Kick-off van “Maak de wet!”, de campagne die Netwerk Democratie, Agora Europa en het Referendum Platform beginnen om het volksinitiatief in Nederland in te voeren.

Toegang gratis, wel graag vooraf aanmelden via het formulier onderaan deze pagina.
Flyer startbijeenkomst

Heb jij een ideaal voor Nederland en wil je dat graag direct op de politieke agenda kunnen zetten? Vindt jij dat burgers het laatste woord moet hebben in de democratie?
Kom dan op vrijdag 8 november naar de kick-off van “Maak de wet!”, de campagne die Netwerk Democratie, Agora Europa en het Referendum Platform beginnen om het volksinitiatief in Nederland in te voeren. Hiermee kunnen burgers een nationaal referendum afdwingen over hun eigen voorstellen. We hebben jouw ideeën en steun nodig!

Niet alleen de rem, ook het gaspedaal!
Dit najaar keurt de Eerste Kamer naar verwachting de Wet Raadgevend Referendum goed. Hiermee kunnen burgers een correctief referendum aanvragen over een door het parlement aangenomen wet. Zo kunnen ze een poging wagen om een verandering in de wetgeving te blokkeren. Dat is goed nieuws!

Maar… burgers moeten niet alleen beschikken over een rem, maar ook over een gaspedaal. Daarom willen we het nationale volksinitiatief invoeren: een referendum over door burgers aangedragen voorstellen. Als je genoeg handtekeningen inzamelt voor jouw voorstel, komt het in de Tweede Kamer. Wijst deze jouw voorstel af, dan komt er een nationaal referendum. De meerderheid beslist.

Om dit doel te bereiken hebben we jouw hulp nodig!

Waarom het volksinitiatief?
Het volksinitiatief is in feite een agendarecht met een referendumoptie. Het referendum is de grote stok achter de deur. Hierdoor is de Tweede Kamer gedwongen om burgervoorstellen heel serieus te nemen. Wijst de Kamer een burgervoorstel af dat toch over veel steun beschikt, dan riskeert ze een referendum te verliezen. Burgers zijn door de referendumoptie meer gemotiveerd om met voorstellen te komen. En een referendum leidt typisch tot hoogoplopend publiek debat. Het volksinitiatief is het sluitstuk van een volwassen democratie.

Via het volksinitiatief kunnen wetten worden aangenomen die anders nauwelijks een kans maken. Een voorbeeld is het 1:12-volksinitiatief waarover de Zwitsers op 24 november a.s. stemmen (www.1-12.ch). Dit volksinitiatief houdt in dat de meestverdienende binnen Zwitserse bedrijven, banken en andere organisaties nog maar 12 keer het salaris van de minstverdienende mag krijgen. Als een meerderheid van de Zwitsers hier “ja” tegen zegt, dan wordt deze bepaling onderdeel van de Zwiterse grondwet.

Onderdelen van de campagne

Wij zien de volgende onderdelen voor de campagne:

 • De opbouw van een coalitie van actieve burgers, maatschappelijke organisaties, volksvertegenwoordigers en wetenschappers die willen meedenken met de ontwikkeling van het wetsvoorstel, ideeën willen aandragen voor concrete volksinitiatieven die straks gelanceerd kunnen worden, en de campagne met raad en daad willen steunen.
 • Studie van buitenlandse volksinitiatiefsystemen en de ervaring die hiermee is opgedaan, alsmede van rapporten met betrekking tot het volksinitiatief als die van de Commissie-Biesheuvel en toenmalig minister De Vries van BZK.
 • Het organiseren van discussiebijeenkomsten over het ideale volksinititief en het vragen van input via een website en de sociale media.
 • Op basis van de uitkomsten schrijven we een eigen wetsvoorstel voor het volksinitiatief. Hiervoor werven we een wetgevingsjurst.
 • Contacten aanknopen met volksvertegenwoordigers die het wetsvoorstel in de Tweede Kamer willen inbrengen; begeleiding van het discussie- en wetgevingsproces tot aan de laatste stemming.

Wie zitten achter dit initiatief?

 • Niesco Dubbelboer: zelfstandig democratieadviseur, voormalig Tweede-Kamerlid, was mede-indiener van het Europareferendum (2005), de Wet raadgevend referendum (2013) en het nationaal burgerinitiatief (2006).
 • Mieke van Heesewijk: mededirecteur van Netwerk Democratie, was bij Binnenlandse Zaken verantwoordelijk voor een groot aantal eParticipatieprojecten in het kader van Burgerlink, mede-initiatiefnemer van Bendeburgers, bestuurslid van Publeaks.nl.
 • Eisse Kalk: directeur van Agora Europa, oud-directeur van het Instituut voor Publiek en Politiek (nu: Demos), sinds de jaren ’70 één van de pioniers van participatieve democratie in Nederland.
 • Arjen Nijeboer: mede-oprichter van het Referendum Platform, leidde verschillende nationale campagnes rond referenda en het Europees Burgerinitiatief, adviseert overheden en politieke partijen omtrent referenda.
 • Josien Pieterse: mede-directeur van Netwerk Democratie, oud-coördinator van het Forum voor Democratische Ontwikkeling en bestuurslid van de Vereniging Nederlandse Debatcentra.

Wil jij meedoen? Kom dan langs!

Denk en doe mee!

Graag horen we jouw ideeën. Kom daarom op vrijdag 8 november naar onze startbijeenkomst. De toegang is gratis maar meld je s.v.p. vooraf aan. We ronden af met een borrel. De locatie heeft voldoende parkeerplekken (2 uur gratis parkeren met blauwe kaart) en ligt vanaf het Centraal Station gezien meteen aan de overzijde van het IJ in Amsterdam-Noord, twee minuten lopen van de pont. Kijk voor meer info en een routebeschrijving op https://netdem.nl/contact/. Neem voor vragen contact op met Arjen Nijeboer via mail@referendumplatform.nl of 06 – 54245 0279.

Evenement gegevens

Event details


Event Details

 • Date:
 • Adres:


  Address: