Ronde tafel gesprek: Geloof jij nog in de politiek?


Op donderdag 6 februari organiseert Netwerk Democratie in Leidsche Rijn een ronde tafel gesprek getiteld: geloof jij nog in de politiek?

De opkomst tijdens verkiezingen neemt af. Mensen voelen zich minder verbonden met een politieke partij en hebben weinig vertrouwen in de politiek. Wordt de burger nog wel gehoord en komen partijen hun beloftes nog wel na? Wat vinden wij van politici? Maar vooral, moeten zij veranderen?

In een besloten gesprek willen wij met 10 inwoners van Leidsche Rijn, Vleuten – de Meern bespreken of zij nog vertrouwen hebben in de politiek.

Netwerk Democratie organiseert deze bijeenkomst in het kader van een Europees vergelijkend onderzoek van Counterpoint. Vergelijkbare gesprekken hebben plaats gevonden in Frankrijk en Finland.

Het doel van de bijeenkomst is tweeledig, enerzijds is het de bedoeling om te onderzoeken waarom mensen ontevreden zijn over de politiek. Wat er in hun specifieke leven gebeurd is waarom ze boos zijn of zich niet gehoord/vertegenwoordigd voelen door de politiek. Anderzijds, is het doel om vooral ook opbouwend met elkaar te delen over wat er dient te veranderen in de politiek om mensen het gevoel en vertrouwen te geven dat ze zich wel gerepresenteerd, gehoord en verbonden voelen met de politiek.

Eind vorig jaar organiseerde Netwerk Democratie al een ronde tafel gesprek in Maastricht. De uitkomsten van beide gesprekken worden door Netwerk Democratie in een rapport verwerkt dat aan Nederlandse politici wordt aangeboden (lokaal en nationaal). Counterpoint brengt de uitkomsten van het gehele onderzoek onder de aandacht bij Europese politici.

De bijeenkomst in Leidsche Rijn vindt plaats in de Cultuurcampus te Vleuten.

Evenement gegevens

Event details


Event Details

  • Date:
  • Adres:


    Address: