Netwerkevenement – Digitale participatie in tijden van corona


Lokale overheden hebben het afgelopen jaar massaal de overstap gemaakt naar online burgerparticipatie vanwege corona. Dat heeft uiteenlopende ervaringen opgeleverd. Soms zijn trajecten vertraagd of is het bestaande contact met inwoners moeilijker geworden. Maar de overstap naar online contact heeft ook gezorgd voor nieuwe participatiekanalen en een verhoogde kwaliteit van informatievoorziening en interactie met inwoners. Tijdens dit DiA netwerkevenement willen we deze ervaringen met elkaar delen en van elkaar leren.

Meld je aan om van elkaar te leren hoe je participatie in coronatijd digitaal vormgeeft.

We starten plenair met onderzoeker Steven Blok van adviesbureau Berenschot. Hij zal de belangrijkste conclusies uit het onderzoek ‘Participatie en inspraak in coronatijd’ delen. Vervolgens vertelt Jeroen Bruijns, programmaleider digitale democratie bij Democratie in Actie over de ondersteuningsmaterialen en programma’s die afgelopen jaar zijn ingezet voor lokale overheden.

Daarna gaan we in break-out rooms met elkaar in gesprek over praktijkervaringen. Daarbij zoomen we in op ervaringen en tips van de drie belangrijkste belanghebbenden in een digitaal participatie proces: de bestuurder, de projectleider en de inwoner. In twee rondes gaan we in kleinere groepen in gesprek met ervaringsdeskundigen en wisselen we met elkaar tips en tricks uit.

15:00 – 15:10 Welkom en introductie

15:10 – 15:40 Plenair:
Steven Blok (adviesbureau Berenschot) over het onderzoeksrapport Participatie en inspraak in coronatijd.
Jeroen Bruijns (Projectleider Digitale Democratie bij VNG) over praktische ondersteuning richting lokale overheden vanuit DiA.
Het plenaire gedeelte wordt afgesloten met een Q&A ronde.

15:40 – 15:50 Korte introductie van drie praktijkvoorbeelden
1. Perspectief projectleider: Nephtis Brandsma, productowner digitale democratie, gemeente Groningen
2. Perspectief bestuurder: Sjoukje Alta, Stedelijk directeur cluster Gebiedsgericht Werken en Stadsbeheer gemeente Amsterdam
3. Perspectief inwoner: Mara van Waveren directeur bij Lobby Lokaal

15:50 – 16:20 Eerste ronde break-out rooms

16:20 – 16:50 Tweede ronde break-out rooms

16:50 – 17:00 Plenaire afsluiting

Meld je hier aan voor het DiA netwerkevenement van 23 maart, 15.00 – 17.00
Bij de aanmelding heb je ook de mogelijkheid je lid te worden van de groep Digitale participatie.

Het netwerkevenement Digitale participatie in tijden van corona wordt georganiseerd door Democratie in Actie en Netwerk Democratie

Beeld door Alina Grubnyak op Unsplash.

 

Evenement gegevens

Event details


Event Details

  • Date:
  • Adres:

    online

    Address:

    online