Friday - November 8, 2013 November 8, 2013

Kick-off Maak de Wet

Goede start van campagne voor volksinitiatief 'Maak de Wet'!


Initiatiefnemers van Maak de Wet willen het mogelijk maken dat burgers en organisaties straks nationale referenda kunnen initiëren over hun eigen voorstellen.

Amsterdam – De kick-offbijeenkomst van ‘Maak de wet!’, de campagne voor invoering van het volksinitiatief in Nederland, is succesvol verlopen. De intiatiefnemers willen het mogelijk maken dat burgers en organisaties straks nationale referenda kunnen initiëren over hun eigen voorstellen.
“Binnenkort besluit de Eerste Kamer definitief over invoering van het correctief referendum. Het is goed dat Nederlanders straks over zo’n rem beschikken. Maar wij vinden dat burgers ook een gaspedaal moeten krijgen. Via het volksinitiatief kunnen zij constructief meedenken over nieuw beleid”, zegt Josien Pieterse van Netwerk Democratie, een van de initiatiefnemers.

Deelnemers gingen onderling een eerste discussie aan over het ideale volksinitiatief en inventariseerden over welke onderwerpen zij zelf graag een volksinitiatief zouden willen lanceren. Belangrijkste is dat Nederlanders directer invloed moeten kunnen uitoefenen op de besluiten die worden genomen.

Onderdeel van de ‘Maak de Wet!’-campagne is dat de initiatiefnemers zelf op basis van een brede discussie een wetsvoorstel schrijven dat het volksinitiatief mogelijk maakt. Iedereen wordt uitgenodigd mee te denken via bijeenkomsten en de Facebook- en Tumblr-pagina’s.

“Het is volstrekt uniek in Nederland dat burgers zelf een wetsvoorstel gaan schrijven. Op een gegeven moment hebben we de steun van Tweede-Kamerleden nodig om dit in te dienen, maar dat doen we te zijner tijd wel”, aldus Niesco Dubbelboer, oud-Kamerlid en initiatiefnemer van het referendum over de Europese Grondwet in 2005.

“We laten ons wetsvoorstel inspireren door de beste buitenlandse voorbeelden. In veel Westerse landen kunnen burgers en organisaties al decennia hun eigen wetsvoorstellen aan referenda onderwerpen. De maatschappelijke en politieke effecten hiervan zijn van alle kanten onderzocht en over het algemeen positief”, zegt Arjen Nijeboer, woordvoerder van het Referendum Platform.