Op dinsdag 20 juni werd bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de derde bijeenkomst in het kader van het digitale democratietraject georganiseerd. In dit door BZK geïnitieerde traject werken Netwerk Democratie en Waag Society aan de “vertaling” van drie digitale participatietools.