Privacy Statement

Privacyverklaring Netwerk Democratie Versie 1.0

Deze privacyverklaring is van toepassing op de website en andere diensten van Netwerk Democratie

Via de website www.netdem.nl worden privacygevoelige gegevens, oftewel persoonsgegevens verwerkt. Omdat wij zorgvuldige omgang met persoonsgegevens belangrijk vinden worden deze gegevens nauwkeurig verwerkt en beveiligd. In dit document laten wij u weten welke gegevens Netwerk Democratie verzamelt als u deze website gebruikt, waarom deze gegevens worden verzameld en hoe hiermee uw gebruikservaring verbeterd kan worden.

Contactgegevens: Netwerk Democratie, Oranje-Vrijstaatkade 71, 1093 KS Amsterdam, E-mailadres: info@netdem.nl

Waarvoor worden de verzamelde gegevens gebruikt Wanneer u gebruik maakt van deze website of zich inschrijft voor onze nieuwsbrief vragen wij u mogelijk om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de betreffende dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op de eigen beveiligde server van Netwerk Democratie of die van een derde partij. Netwerk Democratie zal deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waar de organisatie mogelijk over beschikt.

Communicatie Wanneer u een e-mail of andere berichten naar ons stuurt, is het mogelijk dat deze berichten worden bewaard. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op de eigen beveiligde server van Netwerk Democratie of die van een derde partij. Netwerk Democratie zal deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waar de organisatie mogelijk over beschikt. Wanneer u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief vragen wij u om persoonsgegevens te verstrekken die nodig zijn om deze dienst te kunnen uitvoeren, in dit geval uw naam en e-mailadres.

Wie ontvangt de persoonsgegevens? Wanneer u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief ontvangt Netwerk Democratie uw naam, e-mailgegevens en andere mogelijke voorkeuren die u opgeeft. Deze worden tevens opgeslagen bij onze hosting partij Mailchimp, waarmee de nieuwsbrieven verstuurd worden.

Hoe lang blijven de persoonsgegevens bewaard? Heeft u zich ingeschreven voor de nieuwsbrief, dan bewaren wij uw gegevens zolang als u ingeschreven staat voor de nieuwsbrief. Zodra u zich uitschrijft ontvangt u geen nieuwsbrief meer en bewaren wij uw gegevens nog 3 maanden, waarna alles definitief wordt verwijderd.

Cookies Netwerk Democratie verzamelt gegevens om zo een beter inzicht te krijgen in haar bezoekers, om diensten hierop af te kunnen stemmen. De website www.netdem.nl maakt gebruik van ‘cookies’ (tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Netwerk Democratie of die van een derde partij. Als wij deze informatie gebruiken is dat enkel om bij te houden hoe u de website gebruikt en om een rapport over de website-activiteit op te stellen.

Google Analytics www.netdem.nl maakt gebruik van Google Analytics-cookies om inzicht te krijgen in onder andere: • De bezoekersaantallen • Wat de best bezochte pagina’s van de website zijn • Via welke kanalen bezoekers binnen komen

Netwerk Democratie maakt geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies. Doeleinden Netwerk Democratie verzamelt of gebruikt geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij de organisatie hiervoor van tevoren uw toestemming heeft verkregen.

Derden De informatie wordt niet met derden gedeeld.

Periode gegevensopslag Heeft u een dienst geleverd of afgenomen dan bewaart Netwerk Democratie uw gegevens voor het verwerken van de dienst. Deze leverings- en persoonsgegevens worden bewaard totdat u aangeeft deze verwijderd te willen hebben uit onze administratie. Daarnaast worden deze leverings- en persoonsgegevens zeven jaar zorgvuldig bewaard in mijn administratie volgens de wettelijke verplichting van de belastingdienst.

Veranderingen Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site en op het afnemen en leveren van diensten. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Keuzes voor persoonsgegevens Netwerk Democratie biedt alle bezoekers en zakelijke contacten de mogelijkheid tot het inzien, rectificeren, veranderen, of verwijderen van hun persoonlijke informatie. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens. U heeft recht op de overdracht van de gegevens naar een andere partij. U heeft het recht op het intrekken van de toestemming voor het verwerken van de persoonsgegevens. Als u klachten heeft over hoe Netwerk Democratie omgaat met de verwerking van uw persoonsgegevens dan kunt u hier melding van maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens. (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/) Het verstrekken van de persoonsgegevens kan een voorwaarde zijn voor het leveren of uitvoeren een dienst.

Cookies uitzetten De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services niet meer correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Vragen en feedback Netwerk Democratie controleert regelmatig of de organisatie aan dit privacybeleid voldoet. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

Netwerk Democratie, Oranje-Vrijstaatkade 71, 1093 KS Amsterdam, E-mailadres: info@netdem.nl

Deze verklaring is voor het laatst aangepast op 24-5-2018.