Programmareeks ‘New Democracy’

Vanaf 20 januari organiseert Netwerk Democratie in samenwerking met het European Cultural Foundation (ECF) en Pakhuis de Zwijger een reeks avonden omtrent huidige veranderingen op Europees politiek en democratisch vlak. De avonden behandelen thema’s als transparantie in de overheid en nieuwe vormen van bestuur.

Centraal in deze reeks staan de knelpunten die men in elke grote Europese stad tegenkomt. Veel Europese steden raken bijvoorbeeld door gentrificatie en commerciële belangen hun culturele identiteit kwijt. Daarnaast raken we als burgers steeds vaker de publieke ruimtes kwijt aan de overheid en hebben we collectief minder vertrouwen in deze overheid. Dit soort knelpunten leggen een druk op de legitimiteit van onze democratie en er ontstaat een vraag naar een nieuwe manier om de democratie te organiseren.

Aan de hand van verschillende thema-avonden zoeken we antwoorden naar de vraag hoe we deze nieuwe democratie kunnen organiseren. We nodigen sprekers uit verschillende hoeken uit om met ons mee te praten over hoe we kwesties als stedelijke planning, culturele en maatschappelijke initiatieven, het beschermen en behouden van de publieke ruimte en participatieve governance het beste aan kunnen pakken.

Verslagen van de afgelopen avonden zijn te vinden onder ‘Artikelen‘. Meer informatie over de komende programma’s zal worden aangekondigd op onze website en op Facebook.

Bekijk de video van de eerste avond hier:

Ook een aantal van de andere avonden zijn in hun geheel terug te kijken:
New Democracy #2: Co-creating the City
New Democracy #3: The Cultural Commons in the City
New Democracy #4: Whose Europe is it? -with David van Reybrouck
New Democracy #6: Femke Halsema: Politieke Cultuur en Mediacratie
New Democracy #7: Benjamin Barber: What if Mayors Rule the World?
New Democracy #9: Saskia Sassen
New Democracy #10: David Bollier and the City as a Commons