NL / EN


New Democracy #29: Democratie kun je leren

©Lorie Shaull via flickr.com

In de New Democracy serie onderzoeken we hoe we de huidige democratie kunnen herontwerpen. Onderwijs speelt hierbij een essentiële rol: om na te denken over democratische verbetering en optimaal deel te kunnen nemen aan het democratische proces, moeten burgers kennis en de juiste vaardigheden ontwikkelen. Maar hoe vertalen we democratische vernieuwing naar een lesprogramma? Wat staat daarin en welke competenties hebben leerlingen nodig? Met studenten, onderwijsspecialisten, wetenschappers en andere experts spreken we over het vernieuwen van onze democratie en hoe het onderwijs hieraan kan bijdragen.

Met onder andere Lisa Hu, oprichter Stichting Terra Nova – Democratisch Design, en Joachim Meerkerk, promovendus Urban Management | HVA Lectoraat Coördinatie Grootstedelijke Vraagstukken.


Meer info:
Locatie: Pakhuis de Zwijger, Piet Heinkade 179, Amsterdam
Tijd: 20:00
Toegang: gratis, aanmelden via website Pakhuis de Zwijger.