Netwerk Democratie zet zich in voor een veerkrachtige democratie waarin burgers meer betrokken zijn en, met behulp van technologie, actief bijdragen.

Hedendaagse technologische ontwikkelingen veranderen de manier waarop mensen zich met elkaar, met de samenleving en met de overheid verbinden. Netwerk Democratie ziet in deze technologische ontwikkelingen mogelijkheden om maatschappelijke veranderingen te initiëren. De wereld ligt onder onze vingertoppen en de mogelijkheden zijn eindeloos: petities, burgerinitiatieven, collectieve acties, sociale bewegingen en zelfs revoluties. Door het internet wordt informatie sneller uitgewisseld, en krijgen burgers de gelegenheid deze informatie eigen te maken en te hergebruiken, ook buiten de reguliere overheid om. Het geeft burgers nieuwe instrumenten; om zich te organiseren, te participeren in het democratische proces en zich te informeren over besluitvormingsprocessen binnen de overheid.

De wereld ligt onder onze vingertoppen en de mogelijkheden zijn eindeloos

Netwerk Democratie zet zich in voor een gelijkwaardige informatiepositie tussen overheid en burger door het bevorderen van transparantie, toegankelijkheid en accountability van de overheid. Tegelijkertijd zet Netwerk Democratie zich in om burgerparticipatie te stimuleren, burgerinitiatief meer zichtbaar te maken en burgers het gereedschap te bieden om zich op effectieve manier te verhouden tot de maatschappelijke instanties die hen vertegenwoordigen. Netwerk Democratie is opgericht door Josien Pieterse (directeur) en Mieke van Heesewijk, en is voortgekomen uit Forum Democratische Ontwikkeling, Burgerlink en de regeling Digitale Pioniers van het Ministerie van OC&W.

Sinds 2016 wordt de organisatie versterkt door Anne de Zeeuw op de programmering en Olga Leonhard op de communicatie, Anouk Bruning richt zich op de financiën van de organisatie.

Bestuur
Het bestuur van Netwerk Democratie bestaat uit:
Sarah de Lange (voorzitter)
Maadey Meuleman (penningmeester)
Wil Eikelboom (secretaris)
Sandra Bos (algemeen bestuurslid)

ANBI status
Netwerk Democratie heeft een ANBI status.

Partnerschappen
De organisatie heeft een duurzaam partnerschap met, en financiële ondersteuning van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Sinds 2012 maakt Netwerk Democratie onderdeel uit van het E-motive programma van Oxfam Novib waardoor de organisatie onderdeel uitmaakt van een internationaal netwerk van organisaties waarbinnen kennis en expertise over democratische vernieuwing wordt gedeeld. Daarnaast zit Netwerk Democratie in het bestuur van het European Civic Forum, een netwerk van Europese burgerorganisaties.

Europe Direct Informatiecentrum Amsterdam
Vanaf 1 januari 2018 is Netwerk Democratie een Europe Direct Informatiecentrum (EDIC). Als EU informatiepunt informeert Netwerk Democratie burgers over de Europese zaken die hun aangaan en organiseren we meerdere bijeenkomsten waarin we in gesprek gaan over de toekomst van Europa.
Heb je vragen? Mail dan naar europedirect@netdem.nl

Privacyverklaring
Download hier.