De plichten van burgers worden opnieuw gedefinieerd, maar over een corresponderende set aan nieuwe rechten wordt nauwelijks gesproken. De overheid geeft besluitvorming niet graag uit handen en vindt het moeilijk om openheid van zaken te geven. Voor een samenleving waarin steeds meer taken en verantwoordelijkheden bij de burgers komen te liggen, is ‘eens in de 4 jaar stemmen’ echt een te beperkte opvatting en invulling van informatie- en partcipatierecht. Infromatie- en communicatietechnologie biedt uitgelezen mogelijkheden om burgers te betrekken bij besluitvorming, de kennis van burgers beter in te zetten en burgers meer medezeggenschap te geven.

Lees hier het hele artikel [PDF]