11|04 ‘Een Parlement met 17,6 miljoen zetels’ Burgers aan de macht in 2020

In deze conferentie staat de vraag centraal hoe de overheid, politiek, wetenschap, vakbonden, verenigingen en de journalistiek kunnen inspelen op de veranderende rol van de burger. U wordt uitgedaagd om aan de hand van toekomstscenario’s van innovatieve burgers mee te denken over hoe nieuwe samenwerkingen tussen burger, overheid en journalistiek eruit zouden kunnen zien.

 

Parallelsessies
Naast een plenair gedeelte kent de middag drie parallelsessies. Hierin wordt het establishment uitgedaagd door de vooruitstrevende burger die met innovatieve oplossingen laat zien hoe maatschappelijke verhoudingen aan het veranderen zijn. Hoe kan het herontwerp van de maatschappij eruit zien? Iedere sessie brengt 1 stelling voort waarmee aan het eind van de dag een debat gevoerd wordt.

 

TRACK 1 | Burgers & journalistiek
In de afgelopen jaren zijn de consumenten van nieuws, producenten van nieuws geworden. Nieuwe nieuwsorganisaties zijn ontstaan waarin de consumptie, productie en distributie van nieuws en informatie meer open en transparant zijn geworden ten opzichte van het oude, gesloten, traditionele journalistieke model. Wat betekent dit voor de positie van de journalistiek als controleur van de macht, duiding van nieuws en filtering van informatie?

Inleider: Mijke Slot (TNO/Erasmus)
Referent: Kees Spaan
Moderator: Katinka Baehr (radioverslaggever/documentairemaker)

 

TRACK 2 | Burger & Overheid
De sterke opkomst van sociale media bieden nieuwe kansen voor de samenleving en de democratie. Door het internet ziet het democratische proces zich steeds dieper in onze samenleving vertakt. Ook buiten de reguliere overheid om. Het geeft burgers nieuwe instrumenten; om zich te organiseren, te participeren in het democratische proces en zich te informeren over besluitvormingsprocessen binnen de overheid. Welke kansen liggen voor het oprapen? Hoe zal de nieuwe relatie tussen een meer open overheid (mede dankzij open data) en de burger eruit zien?

Inleider: Stef van Grieken (Open State Foundation)
Referent: Jacques Wallage (voorzitter ROB)
Moderator: Davied van Berlo (Ambtenaar 2.0)

 

TRACK 3 | De Georganiseerde Burger
De rol van de politieke partijen en vakbonden ligt onder vuur. Het ledental van politieke partijen loopt in een rap tempo terug. De organisatiegraad van vakbonden daalt en zij representeren vooral een groep oudere werknemers. Burgers organiseren zich in toenemende mate los van deze instituties middels bijvoorbeeld broodfondsen of online petities. Zijn de partijen en vakbonden nog te redden? Hoe ziet de toekomst van ons Poldermodel eruit?

Inleider: Joeri van den Steenhoven (Young Foundation Londen)
Referent: Jaap Smit (voorzitter CNV)
Moderator: Chris Aalberts (Erasmus, DeJaap.nl)

 


Programma:

13.30 Inloop en registratie
14.00 Start hoofdprogramma ‘See the future, see the crowds’. Dagvoorzitter Marleen Stikker geeft een introductie op het hoofdthema.
14.05 De toekomst, 2030, is nu (Stichting Toekomstbeeld der Techniek)
14.25 Boekpresentatie ‘Samen Slimmer’ (STT) en ‘Regeren is vooruitzien’ door Rein Willems
14.30 Nieuwe democratie (Valerie Frissen)
14.45 Keynote: Vertrouwen op democratie (Jacques Wallage)
15.10 Introductie ‘De agenda voor de toekomst’
15.15 Pauze
15.30 Parallelsessies ‘Redesign’
16.45 Slotsessie Reflect en debat ‘Een parlement met 17,6 miljoen zetels?’
17.20 Samenvatting van de dag en opstellen van de ‘Agenda voor de toekomst’
17.40 Afsluiting en borrel

 

Wanneer?

Woensdag 11 april 2012
13.30 – 17.30 uur

 

Waar?
7AM, Buitenhof 47
Den Haag

 

Aanmelden
Meld u aan via e-mail bij Rosemarijke Otten, projectassistente bij STT. Geef in uw e-mail aan voor welke ‘track’ u zich wilt aanmelden.